en-USbs-Latn-BA
Odaberite simbol za pregled emitenta

Upoznajte direktora SASE

Dr. Tarik Kurbegović je rođen 1978. godine u Sarajevu.

Doktorsku disertaciju iz oblasti tržišta kapitala odbranio je na Ekonomskom fakultetu u Beču 2011. godine, i time stekao zvanje doktora ekonomskih nauka. Jedan je od rijetkih doktora ekonomskih nauka na aktivnom tržištu kapitala u Federaciji BiH.

Postdiplomski studij, smjer poslovna ekonomija, na Ekonomskom fakultetu u Beču završava 2004 godine i stiče zvanje magistra ekonomskih nauka, sa specijalizacijom u oblastima „Tržište kapitala i ekonomska historija“

Dodiplomski studij također završava na Ekonomskom fakultetu u Beču, sa zvanjem diplomiranog ekonomiste.

Dr. Kurbegić je također ovlašteni broker i investicijski savjetnik, za što je licencu stekao polaganjem navedenih stručnih ispita kod Komisije za vrijednosne papire FBiH. Također, među brojnim diplomama je i ona o položenom državnom ispitu za visoku stručnu spremu u svrhu obavljanja rukovodećih pozicija u javnom sektoru.

Srednjoškolsko obrazovanje stiče u Turskoj, gdje se seli kao vrlo mlad, nakon završenog drugog razreda II Gimnazije, i uspješno završava Koledž „Fatih“ u Istanbulu.

Aktivno se služi sa tri svjetska jezika: engleskim, njemačkim i turskim.

Radno iskustvo dr. Kurbegovića jednako je bogato kao i njegova naobrazba. Uspješnu karijeru izgradio je kroz niz rukovodećih pozicija u više kompanija, domaćih i stranih, bio je član odbora za reviziju, nadzornih odbora, upravnih odbora u javnom sektoru, predsjednik Udruženja profesionalnih posrednika u prometu vrijednosnih papira, te član Berzanske komisije.

Stručnost i profesionalnost, te predanost tržištu kapitala, rezultirali su imenovanjem na funkciju koju sada obavlja.

SASE Bilten

Ukoliko želite primati izvještaje ,kursne liste i izvještaje o trgovini putem maila, potrebno je da se pretplatite za SASE Bilten.

Aplikacija FAST

Ukoliko želite da imate pristup trenutnim informacijama sa tržišta postanite korisnik Aplikacije FAST.

Marketing

Na web stranicama Sarajevske berze-burze moguće je oglašavanje postavljanjem oglasnih bannera različitih formata.

Kontakt

  • Adresa: Đoke Mazalića 4/I,  Sarajevo

  • Telefon: (387) 33 251-460

  • Email: contact@sase.ba