en-USbs-Latn-BA
Odaberite simbol za pregled emitenta

Aplikacija-FAST

Aplikacija FAST je aplikacija Sarajevske berze-burze koja Vam putem interneta omogućava uvid u stanje i trgovanje na tržištu Sarajevske berze u realnom vremenu.

Putem Aplikacije FAST korisniku se omogućava da samo jednim klikom dobije sve informacije potrebne za investiranje u neki vrijednosni papir, što uključuje podatke o trgovini dionicama, trenutno stanje na tržištu u pogledu kupovnih i prodajnih naloga, podatke o izdavaocu vrijednosnog papira - vlasničku strukturu, finansijske izvještaje, te finansijske pokazatelje.

Aplikacija FAST pruža brojne mogućnosti, kao što su mogućnost fundamentalne i racio analize poslovanja kompanija čijim se dionicama trguje na SASE, kalkulator za određivanje cijena i prinos obveznica.

Aplikacija FAST Vam na brz, jednostavan, pregledan način omogućava da:

 • vidite dubinu tržišta za SVE VRIJEDNOSNE PAPIRE kojima se trguje na SASE, odnosno da u realnom vremenu pratite količine i cijene prvih 10 prodajnih i kupovnih naloga na Tržištu
 • vidite da li i u kojoj količini i po kojoj cijeni postoje nalozi sa specijalnim uslovima izvršenja vidite sklopljene poslovu u trenutku
  kada se oni dese sa postignutom cijenom i količinom imate pojedinačan i/ili zbirni pregled trgovanja u realnom vremenu
 • imate grafički prikaz kretanja cijena i prometa odabranih dionica u odabranom periodu te upoređujete sa kretanjem i performansama indeksa Sarajevske berze
 • imate grafički prikaz kretanja odabranog indeksa sa performansama, sastavom te izmjenama sastava indeksa
 • kreirate i pratite vrijednosti svog portfelja, sa prikazom ostvarenih prinosa
 • prilagodite nivo i vrste informacija trenutnim potrebama otvaranjem 2 ili više prozora sa različitim informacijama
 • imate uvid u finansijske izvještaje kompanija
 • finansijski pokazatelji  te fundamentalna i racio analiza poslovanja kompanija čijim se dionicama trguje na SASE
 • kalkulator za određivanje cijena i prinos obveznica

Ukoliko se želite pretplatiti za korištenje Aplikacije FAST popunite formu koja se nalazi ispod:

Upišite Vaše Ime
Upišite Vaše Prezime
Upišite naziv Kompanije
Upišite Adresu
Upišite naziv Grada
Upišite naziv Države
Upišite Vaš E-mail
Upišite Vaš broj mobilnog telefona
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below

Uputstvo za uplatu:

Uplata naknade za korištenje aplikacije FAST se vrši unaprijed.
Naknadu za korištenje Aplikacije FAST uplaćujete zavisno od opcije trajanja korištenja koju ste odabrali.

Mjesečno korištenje Aplikacije FAST: 50 KM
Kvartalno korištenje Aplikacije FAST: 100KM
Polugodišnje korištenje Aplikacije FAST: 200KM
Godišnje korištenje Aplikacije FAST: 400KM

Račun Sarajevske berze-burze d.d. Sarajevo na koji je potrebno uplatiti naknadu za korištenje je: 3060310000400516 kod Addiko Bank d.d. Sarajevo

Svrha doznake: SASE FAST 

Popunjenu uplatnicu molimo faksirajte Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira na faks br. +387 33 559 460 ili skeniranu popunjenu uplatnicu pošaljite na e-mail: contact@sase.ba

Nakon prijema uplate na e-mail naveden u elektronskoj prijavi ćemo Vam poslati korisničko ime i lozinku putem kojih se možete konektovati na aplikaciju FAST.

SASE Bilten

Ukoliko želite primati izvještaje ,kursne liste i izvještaje o trgovini putem maila, potrebno je da se pretplatite za SASE Bilten.

Aplikacija FAST

Ukoliko želite da imate pristup trenutnim informacijama sa tržišta postanite korisnik Aplikacije FAST.

Marketing

Na web stranicama Sarajevske berze-burze moguće je oglašavanje postavljanjem oglasnih bannera različitih formata.

Kontakt

 • Adresa: Đoke Mazalića 4/I,  Sarajevo

 • Telefon: (387) 33 251-460

 • Email: contact@sase.ba