en-USbs-Latn-BA
Odaberite simbol za pregled emitenta

Članovi SASE

      Članovi SASE

AW BROKER d.o.o. Sarajevo - NIJE AKTIVAN
 • Džemala Bijedića 144
 • 71 000 Sarajevo
 • tel.:+ 387 33 766-726
 • fax: +387 33 766-725
 • e-mail: info@aw-broker.ba
 • web: www.aw-broker.ba
ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • Trg međunarodnog prijateljstva 25
 • 71000 Sarajevo
 • Tel: +387 33 586 832
 • Fax: +387 33 586 874
 • e-mail: broker@asabanka.ba
 • web: www.asabanka.ba
RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo
 • Zmaja od Bosne bb
 • 71 000 Sarajevo
 • tel.:+ 387 33 755-010
 • fax:+387 33 213-851
 • e-mail: investicijsko.bankarstvo@rbb-sarajevo.raiffeisen.at
 • web: www.rbr.ba
UNIBROKER d.O.O. Sarajevo
 • Skenderija 46
 • 71 000 Sarajevo
 • tel.:+ 387 33 561-660
 • fax:+387 33 561-661
 • e-mail: info@unibroker.ba
 • web: www.unibroker.ba
VGT-BROKER d.o.o. Visoko
 • Alaudina 3
 • 71 300 Visoko
 • tel.:+387 32 730-540
 • fax:+387 32 730-541
 • e-mail: vgt@vgt-broker.ba
 • web: www.vgt-broker.ba

SASE Bilten

Ukoliko želite primati izvještaje ,kursne liste i izvještaje o trgovini putem maila, potrebno je da se pretplatite za SASE Bilten.

Aplikacija FAST

Ukoliko želite da imate pristup trenutnim informacijama sa tržišta postanite korisnik Aplikacije FAST.

Marketing

Na web stranicama Sarajevske berze-burze moguće je oglašavanje postavljanjem oglasnih bannera različitih formata.

Kontakt

 • Adresa: Đoke Mazalića 4/I,  Sarajevo

 • Telefon: (387) 33 251-460

 • Email: contact@sase.ba