en-USbs-Latn-BA
Odaberite simbol za pregled emitenta

Ex-dividend date i isplata dividende

Dividenda je dio dobiti dioničkog društva koji se isplaćuje vlasnicima kapitala (dioničarima, tj. vlasnicima kompanije). Odluka o isplati dividende donosi se na Skupštini dioničara glasanjem prisutnih dioničara. Da li če kompanija i u kojem iznosu isplatiti dividendu zavisi od rezultata poslovanja i budućih planova razvoja date kompanije.

Dividenda je jedan od dva osnovna načina na koji investitori ostvaruju prinos na svoja uložena sredstva (drugi je kapitalna dobit, tj. razlika između cijene po kojoj su određeni vrijednosni papiri kupljeni i cijene po kojoj se oni kasnije prodaju).

Dioničko društvo nema obavezu da isplati dividendu, i pored pozitivnog finansijskog rezultata. Međutim, isplačivanje dividendi je najjednostavniji način da kompanija zadovolji postojeće vlasnike (dioničare), ali i da sebi napravi „prostora“ i kod potencijalnih novih ulagača.

Iako na tržištu kapitala FBiH još uvijek ne dominiraju kompanije koje redovno isplaćuju dividende, njihov broj lagano raste. Zbog toga je vrlo bitno da ulagači dobro shvate ko i kada ima pravo da učestvuje u dobiti jedne kompanije, tj. u isplati dividende.

Ko ima pravo na isplatu dividende? Zakon o privrednim društvima u članu 195., stav (3) definiše da se „dividenda isplaćuje dioničaru koji je bio na listi dioničara na dan donošenja odluke o isplati dividende“.

To znači da će dividendu dobiti samo onaj dioničar koji je na dan donošenja odgovarajuće Odluke na Skupštini dioničara registrovani dioničar date kompanije. Pri tome treba imati u vidu posebno tzv. ciklus obračuna i poravnanja, koji na našem tržištu (kao i u večini drugih tržišta) iznosi T+2.

„T+2“ između ostalog znači da će kupac vrijednosnih papira dva radna dana nakon obavljanja trgovine na Berzi moći raspolagati sa svojim dionicama, dok će prodavac u roku od dva radna dana dobiti svoj novac.

Empirijski posmatrano, na datum početka trgovanja bez prava na dividendu cijena dionice bi trebala pasti za iznos divididende, kako bi se reflektovala činjenica da počevši sa tim datumom ta dionice više ne donosi sa sobom dividendu za kupca.

Specifičnost ex-dividenda na našem tržištu uvjetovan je zakonskom odredbom kojom je definitivno određeno ko ima pravo na dividendu. U drugim jurisdikcijama, datum presjeka prava na dividendu se određuje od strane same kompanije.

Kako saznati kada će kompanija donijeti odluku o isplati dividende? Situacija za kompanije uvrštene na Kotaciju Sarajevske berze – burze jeu tom pogledu jednostavna – ovi emitenti su dužni Berzi dostaviti prijedloge odluka za skupštinu, tako da je jasno vidljivo koji se način raspodjele dobiti predlaže.

Za kompanije sa Slobodnog tržišta situacija nije tako jednostavna. Indikator je svakako tačka dnevnog reda Skupštine dioničara koji glasi „Odluka o raspodjeli dobiti“, mada ovo ne znači po automatizmu da je predviđena isplata dividendi za dioničare. Informacije o zakazivanju i dnevnom redu skupština dioničkih društava mogu se dobiti na web-stranici SASE, pod rubrikom „Novosti“.

SASE Bilten

Ukoliko želite primati izvještaje ,kursne liste i izvještaje o trgovini putem maila, potrebno je da se pretplatite za SASE Bilten.

Aplikacija FAST

Ukoliko želite da imate pristup trenutnim informacijama sa tržišta postanite korisnik Aplikacije FAST.

Marketing

Na web stranicama Sarajevske berze-burze moguće je oglašavanje postavljanjem oglasnih bannera različitih formata.

Kontakt

  • Adresa: Đoke Mazalića 4/I,  Sarajevo

  • Telefon: (387) 33 251-460

  • Email: contact@sase.ba