en-USbs-Latn-BA
Odaberite simbol za pregled emitenta

Berzanski nadzor

Izvod iz Pravila Sarajevske berze – burze vrijednosnih papira:

Član 144.

(1) Berza nadzire poslovanje vrijednosnim papirima na Berzi i u slučaju ustanovljenih kršenja, odnosno nepravilnosti, preduzima mjere u skladu sa svojim nadležnostima da bi obezbijedila nesmetano i pošteno trgovanje vrijednosnim papirima. Berza prati i nadzire poslovanje svojih članova preko posebnih nadzornih radnih stanica, te može u poslovnim prostorijama člana berze pregledati, nadzirati i izuzimati svu kopiranu dokumentaciju vezanu za poslove prometa.

(2) Berzanski nadzor se sprovodi u okviru:

 • redovnog nadzora
 • nadzora informacionog sistema
 • vanrednog nadzora

Član 145.

Redovni nadzor se sastoji od redovnog dnevnog nadzora trgovine i, po potrebi, redovnog godišnjeg nadzora članova Berze. Redovni dnevni nadzor se obavlja putem nadzornih radnih stanica u prostorijama Berze. Posebna pažnja se posvećuje unesenim nalozima i zaključenim transakcijama sa aspekta njihovog uticaja na integritet tržišta.


Član 146.

Redovni nadzor informacionog sistema se sastoji od redovnog dnevnog nadzora kontrole upotrebe BIS, BTS, i redovnog godišnjeg nadzora članova Berze. Redovni nadzor dnevni informacionog sistema se obavlja putem nadzornih radnih stanica u prostorijama Berze. Posebna pažnja se posvećuje kontroli revizionog traga elektronske knjige naloga.


Član 147. Vanredni nadzor

Prijedlog za pokretanje vanrednog nadzora može podnijeti:

 • uposlenik zadužen za obavljanje poslova redovnog dnevnog nadzora trgovine , ukoliko isti utvrdi da postoje indicije za kršenje Pravila ili drugih akata koji regulišu tržište kapitala,
 • uposlenik zadužen za analizu podataka dobijenih od sistema za nadzor informacionog sistema,
 • član Berze, u slučaju da postoji opravdana sumnja u kršenje Pravila ili drugih akata koji regulišu tržište kapitala i
 • Berzanska komisija

U slučaju da se u toku redovnog ili vanrednog nadzora ustanovi kršenje Pravila ili drugih akata SASE, postupak se prosljeđuje Berzanskoj komisiji.


Član 150.

Berzanska Komisija ima predsjednika i dva člana, te tri zamjenika člana koje imenuje Nadzorni odbor Berze. Za člana i zamjenike članova Berzanske Komisije imenuje se, na mandatni period od 4 godine, po jedan predstavnik

 • Nadzornog odbora Berze,
 • Uprave Berze,
 • Predstavnik Samoregulirajuće organizacije profesionalnih posrednika u prometu vrijednosnih papira (SRO).

Berzanska Komisija odlučuje u postupku za utvrđivanje postojanja kršenja odredaba Pravila i utvrđivanja odgovornosti počinioca prekršaja.


Član 157.

(1) Kao sankciju za kršenje Pravila ili drugih akata koji regulušu tržište kapitala Berzanska Komisija članu Berze može izreći jednu od slijedećih mjera:

 • opomenu (nejavnu opomena, opomenu sa objavom u okviru članova Berze, javnu opomenu)
 • novčanu kaznu u visini do najviše 50.000,00 KM, s obzirom na težinu kršenja, koja se uplaćuje u Fond rezervi pri Berzi.
 • isključenje iz berzanskog poslovanja za određeno vrijeme ili trajno.

(2) Kao samostalne mjere, opomene se mogu izreći samo prvi put, druga i svaka iduća opomena se izriču samo kumulativno sa novčanom kaznom, osim ukoliko je od datuma izricanja zadnje opomene kao samostalne mjere proteklo više od dvije godine.


Član 161.

O svojim nalazima, te usvojenim mjerama u vezi sa nadzorom berzanskog poslovanja, Berza obavještava Komisiju za vrijednosne papire.

 

 

 

SASE Bilten

Ukoliko želite primati izvještaje ,kursne liste i izvještaje o trgovini putem maila, potrebno je da se pretplatite za SASE Bilten.

Aplikacija FAST

Ukoliko želite da imate pristup trenutnim informacijama sa tržišta postanite korisnik Aplikacije FAST.

Marketing

Na web stranicama Sarajevske berze-burze moguće je oglašavanje postavljanjem oglasnih bannera različitih formata.

Kontakt

 • Adresa: Đoke Mazalića 4/I,  Sarajevo

 • Telefon: (387) 33 251-460

 • Email: contact@sase.ba