en-USbs-Latn-BA
Odaberite simbol za pregled emitenta

Organi Berze

U skladu sa članom 67. Statuta Sarajevske berze-burze Nadzorni odbor Berze čine predsjednik i četiri člana.

U sastav Nadzornog odbora imenuju se:

 • a. jedan predstavnik ili zaposlenik kod emitenta, čiji vrijednosni papiri kotiraju na Berzi,
 • b. jedan zaposlenik kod emitenta čiji vrijednosni papiri su uvršteni u trgovanje na slobodnom berzanskom tržištu,
 • c. tri iz redova ostalih kandidata.

Ograničenje za članstvo u nadzornom odboru :

(1) U nadzorni odbor berze ne može se imenovati lice koje je:

 • a) zaposlenik na berzi;
 • b) zaposlenik u Registru;
 • c) član organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • d) vlasnik više od 10% vrijednosnih papira ili udjela člana berze ili sa njima povezanih lica.
 • e) uposlenik kod člana burze.

Nadzorni odbor Sarajevske berze-burze:

 • Haris Kuskunović, predsjednik
 • Ammar Škaljić, član
 • Arif Tuncay Ersoz, član
 • Drago Vukoja, član
 • Sead Selman, član

Poslovanje društva vodi i društvo zastupa uprava.

Upravu čine jedno ili više lica, koja ne moraju biti članovi društva, imenovanih na način i za period utvrđen osnivačkim aktom ili statutom društva. Kada uprava ima više članova, osnivačkim aktom ili statutom se uređuju njihova ovlaštenja i odgovornosti.


Uprava Sarajevske berze-burze:

Dr  Tarik Kurbegović
Direktor
tarik.kurbegovic@sase.ba
Almir Mirica
Izvršni direktor Sektora trgovine i nadzora
almir.mirica@sase.ba
Tahir Taslaman
Izvršni direktor Sektora Informacionih Tehnologija
tahir.taslaman@sase.ba

 

Berzanska Komisija odlučuje u postupku za utvrđivanje postojanja kršenja odredaba Pravila i utvrđivanja odgovornosti počinioca prekršaja, te prekršiocu Pravila može izreći neku od mjera određenih Pravilima.

Član 189.

 • (1) Berzanska Komisija ima predsjednika i dva clana, te tri zamjenika člana koje imenuje Nadzorni odbor Berze.
 • (2) Za člana i zamjenike članova Berzanske Komisije imenuje se po jedan predstavnik Nadzornog odbora i Uprave Berze te jedan predstavnik Samoregulirajuće organizacije profesionalnih posrednika u prometu vrijednosnih papira.

Članovi Komisije:

 • Haris Kuskunović, predsjednik
 • Almir Mirica, član
 • Emir Imširović, član

Odbor je poseban organ berze koje je nadležan za odlučivanje o:

 • - prijemu vrijednosnih papira u kotaciju na berzi,
 • - izmjenama u kotaciji vrijednosnih papira,
 • - daljem zaustavljanju trgovanja vrijednosnim papirima koji su uvršteni u kotaciju na berzi kada isto traje duže od 10 (deset) radnih dana,
 • - mjerama ako emitenti koji su primljeni u kotaciju na berzi krše dužnosti obavještavanja koje su određene Pravilima,
 • - isključenju vrijednosnih papira koji su uvršteni u kotaciju na berzi.

Sastav odbora:

Odbor ima pet (5) članova. Četiri člana, koji ispunjavaju uslove, imenuje Nadzorni odbor na period od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnih imenovanja, a jednog (1) člana koji je zaposleni na Berzi imenuje Uprava, s mogućnošću ponovnog imenovanja. Za člana Odbora može biti imenovana osoba koje ima univerzitetsko obrazovanje i koja je priznati stručnjak na području finansija ili privrednog prava.

 • Tahir Taslaman, predsjednik
 • Edin Šećerović, član
 • Mahir Džafić, član
 • Dino Hadžalić, član
 • Azra Efendić, član
 • Adisa Omerbegović-Arapović
 • Armin Zulkić
 • Femil Čurt
 • Namik Smajović
 • Sead Miljković
 • Suad Kurtčehajić

Odbor za reviziju vrši reviziju finansijskog poslovanja Sarajevske berze u burze d.d. Sarajevo u skladu sa članom 91. Statuta Berze.

Članovi odbora:

 • Emilija Mlađen, predsjednica
 • Hajrudin Hadžifejzović, član
 • Berin Vrabac, član

SASE Bilten

Ukoliko želite primati izvještaje ,kursne liste i izvještaje o trgovini putem maila, potrebno je da se pretplatite za SASE Bilten.

Aplikacija FAST

Ukoliko želite da imate pristup trenutnim informacijama sa tržišta postanite korisnik Aplikacije FAST.

Marketing

Na web stranicama Sarajevske berze-burze moguće je oglašavanje postavljanjem oglasnih bannera različitih formata.

Kontakt

 • Adresa: Đoke Mazalića 4/I,  Sarajevo

 • Telefon: (387) 33 251-460

 • Email: contact@sase.ba