en-USbs-Latn-BA
Odaberite simbol za pregled emitenta

Učesnici na tržištu

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine   Komisija je samostalna specijalizirana institucija Federacije Bosne i Hercegovine, sa svojstvom pravnog lica. Komisija osigurava primjenu i nadzire provođenje zakona i drugih propisa koji se odnose na emisiju i promet vrijednosnih papira, te nadzire rad svih učesnika na tržištu. Predstavlja vrhovni regulatorni organ sa širokim ovlastima.

Sarajevska berza-burza vrijednosnih papira   Berza je centralno mjesto gdje dolazi do povezivanja ponude i potražnje za vrijednosnim papirima. Pored toga, Berza je i mjesto gdje se na osnovu ovih podataka formira tržišna cijena vrijednosnih papira. Berza i druga uređena javna tržišta mogu obavljati poslove na osnovu dozvole Komisije.

Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine   Registar vrijednosnih papira je dioničko društvo koje obavlja poslove registriranja, čuvanja i održavanja podataka o vrijednosnim papirima i poslove prijenosa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira. Pored ovih poslova Registar može obavljati i poslove u funkciji prebijanja i poravnanja i s tim povezane poslove, po odobrenju Komisije za vrijednosne papire.

Brokerska kuća   Brokerska kuća - Profesionalni posrednik je privredno društvo organizovano kao dioničko ili društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Federaciji, koje ima dozvolu Komisije za obavljanje poslova posredovanja. Građani svoje naloge izvršavaju preko brokerskih kuća, koje ih prosljeđuju na Berzu.

Poslovi koje obavljaju brokerske kuće su poslovi posredovanja u prometu vrijednosnih papira su:

  • kupovina i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime, a za račun nalogodavca;
  • kupovina i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun;
  • poslovi podrške tržištu;
  • investicijsko savjetovanje;
  • poslovi upravljanja portfolijom.
  • Kupovina i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime, a za račun nalogodavca su brokerski poslovi.
  • Kupovina i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun su dilerski poslovi.

Samoregulirajuća organizacija profesionalnih posrednika na tržištu kapitala   SRO je neprofitno strukovno udruženje profesionalnih posrednika u prometu vrijednosnih papira, čiji su osnovni ciljevi ostvarivanje, unaprijeđenje i zaštita zajedničkih interesa profesionalnih posrednika i razvoj tržišta vrijednosnih papira.

Banke depozitari   Banke depozitari - komercijalne banke koje imaju dozvolu za obavljanje tzv. depozitarskih poslova. Svaka brokerska kuća ima svoju banku depozitara preko koje prima uplate i vrši isplate. Dozvolu za obavljanje depozitarskih poslova izdaje Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH. Pod poslovima depozitara podrazumijevaju se poslovi u emisiji vrijednosnih papira, te novčane transakcije na osnovu prometa vrijednosnih papira na berzi i drugom uređenom javnom tržištu.

Banke skrbnici   Banke skrbnici - komercijalne banke koje pružaju slijedeće skrbniče usluge: usluge čuvanja vrijednosnih papira, usluge poravnanja transakcija, prikupljanje prihoda, korporativne akcije i zastupanje klijenta, izvještaj o transakciji, namiri i izvršenju, kupovina i čuvanje obveznica stranih država i inozemnih kompanija, te pružanje informacija o domaćim tržištima kapitala.

Emitent   Emitent je pravno lice koje na osnovu zakona može emitovati vrijedosne papire u cilju prikupljanja sredstava i koji prema vlasnicima vrijednosnih papira ima obaveze naznačene u vrijednosnom papiru. Emitent može biti preduzeće, banka, društvo za upravljanje fondovima, investicioni fond, uzajamni fond, penzijski fond i osiguravajuće društvo, organizovani kao dioničko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću. Pored kompanija sa jedne strane, emitenti mogu biti i država, tj. Federacija, te niži nivoi vlasti: kantoni, gradovi i opštine u Federaciji, kao i drugi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini, ako je tako predviđeno njihovim propisima.

Investitor  Investitor je domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje slobodna sredstva investira u kupovinu vrijenosnih papira.

SASE Bilten

Ukoliko želite primati izvještaje ,kursne liste i izvještaje o trgovini putem maila, potrebno je da se pretplatite za SASE Bilten.

Aplikacija FAST

Ukoliko želite da imate pristup trenutnim informacijama sa tržišta postanite korisnik Aplikacije FAST.

Marketing

Na web stranicama Sarajevske berze-burze moguće je oglašavanje postavljanjem oglasnih bannera različitih formata.

Kontakt

  • Adresa: Đoke Mazalića 4/I,  Sarajevo

  • Telefon: (387) 33 251-460

  • Email: contact@sase.ba