en-USbs-Latn-BA
Odaberite simbol za pregled emitenta

Vizija i Misija

VIZIJA


Ključne vrijednosti / vjerovanja

 • Težnja ka izvrsnosti
 • Uvijek nastojati u svom poslovanju biti izvrstan. Klijenti Sarajevske berze-burze ne zaslužuju ništa manje.
 • Otvorenost
 • Biti otvoren za nove ideje i kontinuirano unapređivati poslovne procese kroz kreativan pristup.
 • Integritet
 • Održavati dostojanstvo, fer i poštene odnose sa interesno-uticajnim grupama.
 • Odgovornost
 • Biti odgovoran prema svim interesno-uticajnim grupama: emitentima, članovima, dioničarima, investitorima, društvenoj zajednici.
 • Transparentnost
 • Poslove obavljati transparentno.
 • Timski rad
 • Okupljati kreativne poslovne ljude svjesni da ljudi postižu više u timu, nego pojedinačno.
 • Efikasnost
 • Uvijek težiti efikasnom obavljanju poslova. Svi uposlenici nastojat će obavljati posao na "pravi način".
 • Svrha djelovanja
 • Omogućiti optimalno i efikasno povezivanje učesnika na tržištu kapitala i vrijednosnih papira.
 • Strateški izazovi
 • Osigurati najviše standarde u prometu vrijednosnih papira.
 • Potpuni razvoj tržišta kapitala

MISIJA


 • Osigurati najviše standarde u prometu vrijednosnih papira i biti jedan od pokretača potpunog razvoja tržišta kapitala i ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine.

Očuvanje sigurnosti informacija

Prepoznajući da je očuvanje sigurnosti informacija jedan od kritičnih preduslova za osiguranje kvalitete usluga u Berzi, rukovodstvo Berze je opredijeljeno za zaštitu informa-cijske imovine Berze i naših klijenata od rizika čija bi realizacija mogla imati značajan uticaj u narušenju povjerljivosti, integriteta ili dostupnosti.

Pod informacijskom imovinom koja je predmet zaštite uključujemo slijedeće:

 • Informacije u vlasništvu Berze
 • Informacije primljene od klijenata i korisnika usluga Berze
 • Informacije vezane za klijente ili korisnike Berze koje se kreiraju, procesiraju ili pohranjuju u procesu izvršenja usluga Berze
 • Imovinu koja je neophodna za provedbu glavnih procesa isporuke usluga Berze

Uzimajući gore navedeno politika Berze u pogledu sigurnosti informacija je osigurati:

Da su informacije kojima se pristupa prilikom realizacije aktivnosti u procesima isporuke usluga Berze:

 • zaštićene od neovlaštenog pristupa
 • da je održana povjerljivost informacija
 • da informacije neće biti objavljene neovlaštenim osobama bilo namjerno ili nenamjerno
 • da je očuvan integritet informacija putem zaštite od neovlaštene modifikacije
 • da se osigura kontinuirana dostupnost informacija ovlaštenim osobama
 • Da su zakonski i regulatorni zahtjevi ispoštovani, posebno u pogledu očuvanja dostupnosti i integriteta provedenih transakcija u procesima trgovanja vrijednosnim papirima
 • Da se planovi za kontinuitet poslovanja održavaju i testiraju koliko god je to izvodljivo
 • Da je odgovarajući trening za podizanje svijesti o informacijskoj sigurnosti omogućen svim zaposlenicima
 • Da su sve sumnjive povrede informacijske sigurnosti prijavljene i istražene
 • Da se provodi preventivna i detektivna zaštita od vanjskih u unutrašnjih prijetnji
 • Kontinuirano raditi na uspostavi i održavanju kontrola za smanjenje rizika informacijske sigurnosti i mehanizama upravljanja informacijskom sigurnošću s ciljem buduće uspostave Sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS) u punom kapacitetu (zasnovanom na zahtjevima međunarodnog standarda ISO 27001:2013).

SASE Bilten

Ukoliko želite primati izvještaje ,kursne liste i izvještaje o trgovini putem maila, potrebno je da se pretplatite za SASE Bilten.

Aplikacija FAST

Ukoliko želite da imate pristup trenutnim informacijama sa tržišta postanite korisnik Aplikacije FAST.

Marketing

Na web stranicama Sarajevske berze-burze moguće je oglašavanje postavljanjem oglasnih bannera različitih formata.

Kontakt

 • Adresa: Đoke Mazalića 4/I,  Sarajevo

 • Telefon: (387) 33 251-460

 • Email: contact@sase.ba