en-USbs-Latn-BA
Odaberite simbol za pregled emitenta

Propisi SASE

 TitleCategoryModified DateSize 
Pravila SASE (sa izmjenama i dopunama)01 Osnovni Opći Akti5.7.2019484,68 KBDownload
Statut SASE (sa izmjenama i dopunama)01 Osnovni Opći Akti22.10.2021515,85 KBDownload
Odluka o izmjenama i dopunama Cjenovnika SASE02 Ostali opći akti28.3.202477,18 KBDownload
Odluka o cjenovnom koraku određivanju lota i sadržaju kursne liste02 Ostali Opći Akti4.1.201634,70 KBDownload
Odluka o načinu revizije simbola na subsegmentu slobodnog tržišta (ST1)02 Ostali Opći Akti4.1.201637,46 KBDownload
Odluka o određivanju kriterija za reviziju indeksa SASX-1002 Ostali Opći Akti4.1.201657,96 KBDownload
Pravila stalne arbitraže Sarajevske berze-burze02 Ostali Opći Akti4.1.2016155,40 KBDownload
Odluka o rasporedu vremena za trgovanje02 Ostali Opći Akti4.1.201634,50 KBDownload
Cjenovnik SASE (sa izmjenama i dopunama)02 Ostali Opći Akti5.7.2019221,41 KBDownload
Kodeks korporativnog upravljanja za kompanije uvrštene na tržište SASE (sa izmjenama i dopunama)02 Ostali Opći Akti5.7.2019419,96 KBDownload
Kodeks KU - Upitnik uz Kodeks KU SASE02 Ostali Opći Akti5.7.201926,99 KBDownload
Uputstvo za prijavu Vanberzanskih i OTC transakcija02 Ostali Opći Akti30.10.201945,65 KBDownload
Pravilnik o hibridnim načinima trgovine na SASE02 Ostali Opći Akti3.3.202392,44 KBDownload
Opoziv ovlaštenja za brokera03 Obrasci SASE4.1.201645,85 KBDownload
Ovlaštenje za brokera03 Obrasci SASE4.1.201611,54 KBDownload
Obrazac za prijem na ST03 Obrasci SASE4.1.2016276,89 KBDownload
Obrazac za prijavu hibridnih načina trgovine03 Obrasci SASE9.3.202377,95 KBDownload
PRAVILA SASE - neslužbeni prečišćeni tekst04 Neslužbeni prečišćeni tekst20.12.2021421,72 KBDownload
STATUT SASE neslužbeni prečišćeni tekst04 Neslužbeni prečišćeni tekst2.12.2022217,57 KBDownload
CJENOVNIK SASE - neslužbeni prečišćeni tekst04 Neslužbeni prečišćeni tekst28.3.2024121,13 KBDownload

SASE Bilten

Ukoliko želite primati izvještaje ,kursne liste i izvještaje o trgovini putem maila, potrebno je da se pretplatite za SASE Bilten.

Aplikacija FAST

Ukoliko želite da imate pristup trenutnim informacijama sa tržišta postanite korisnik Aplikacije FAST.

Marketing

Na web stranicama Sarajevske berze-burze moguće je oglašavanje postavljanjem oglasnih bannera različitih formata.

Kontakt

  • Adresa: Đoke Mazalića 4/I,  Sarajevo

  • Telefon: (387) 33 251-460

  • Email: contact@sase.ba