en-USbs-Latn-BA
Odaberite simbol za pregled emitenta

Indexi SASE

Bosnian Investment Fund IndeX - BIFX

BIFX je benchmark indeks Sarajevske berze – burze vrijednosnih papira koji prati kretanje cijena investicionih fondova (bivših privatizacijskih investicionih fondova – PIF-ova) uvrštenih na tržište SASE.

BIFX je cjenovni, ponderisani indeks, pri čemu se kao ponder koristi tržišna kapitalizacija fondova. Maksimalno učešće pojedinog fonda nije ograničeno.

Bazni datum indeksa je 28.05.2002.godine. Bazna vrijednost koju je indeks tada imao iznosila je 1.000,00 indeksnih poena.

Osnovne elemente sastava, načina izračuna i objave indeksa možete pogledati OVDJE


SArajevo Stock EXchange Index 10 – SASX-10

SASX-10 je benchmark indeks Sarajevske berze – burze vrijednosnih papira koji prati kretanje cijena prvih 10 kompanija na tržištu (izuzimajući investicijske fondove) mjereno po tržišnoj kapitalizaciji i frekvenciji trgovanja. Ovaj indeks nije ograničen samo na jedan tržišni segment; u njegov sastav mogu biti uvršteni kako emitenti sa Kotacije, tako i sa Slobodnog tržišta.

SASX-10 je cjenovni, ponderisani indeks, pri čemu se kao ponder koristi tržišna kapitalizacija emitenata. Maksimalno učešće pojedinog emitenta ograničeno je na 20%, što je u skladu sa ograničenjima postavljenim od UCITS III.

Bazni datum indeksa je 31.12.2004.godine. Bazna vrijednost koju je indeks tada imao iznosi 1.000,00 indeksnih poena.

Osnovne elemente sastava, načina izračuna i objave indeksa možete pogledati OVDJE


SArajevo Stock EXchange Index 30 - SASX-30

Klasifikacija indeksa SASX-30 je:

 • cjenovni indeks (price index) tj. isplaćene dividende indeksa se ne uzimaju u obzir prilikom kalkulacije indeksa
 • benchmark indeks, koji ima za cilj da investitorima i analitičarima omogući ocjenu generalnog kretanja na najlikvidnijem dijelu Slobodnog tržišta Sarajevske berze – burze vrijednosnih papira.
 • neponderisani (equally weighted) indeks, u kojem svaki od učesnika ima identičan uticaj na kretanje indeksa, bez obzira na tržišnu kapitalizaciju pojedinog emitenta.

Sastav indeksa

U sastav indeksa SASX-30 mogu biti uključeni samo simboli emitenata koji su uvršteni na Primarno Slobodno tržište (PST), subsegmenat Slobodnog tržišta Sarajevske berze – burze.Indeks SASX-30 može imati maksimalno 30 kompanija u svom sastavu; u slučaju da je broj kompanija na PST-u manji, i indeks može imati manji broj kompanija.

Početna vrijednost i početni datum

Početna vrijednost indeksa SASX-30 (base value) iznosi 1.000,00 indeksnih poena. Početni datum (base date) indeksa je 31.03.2009. godine.

Principi izračunavanja i objavljivanja indeksa

Kalkulacija i objavljivanje indeksa SASX-30 vrši se svakog radnog dana, u realnom vremenu. U slučaju da je trgovanje pojedinačnim simbolom iz sastava indeksa privremeno obustavljeno, indeks se izračunava na bazi poslednjeg kursa datog simbola

Vrijednost indeksa se objavljuje putem slijedećih kanala distribucije:

 • Berzanski Trgovački Sistem (BTS)
 • SASE-portala (www.sase.ba)
 • Elektronskim i štampanim medijima

Objava vrijednosti SASX-30 vrši se uz tačnost od dva decimalna mjesta. Pored vrijednosti indeksa, objavljuje se i promjena u apsolutnim iznosima (indeksni poeni) i u procentima.

Revizije indeksa

Redovna revizija indeksa vrši se polugodišnje, u skladu sa revizijom simbola na Primarnom Slobodnom tršištu SASE, na način da se implementacije revizije indeksa izvrši sa prvim danom trgovine po novom sastavu Primarnog Slobodnog tržišta.

Vanredne revizije se vrše u slučaju da emitent bude delistiran sa PST-a ili novi emitent uvršten na PST, u skladu sa Odlukom Uprave o određivanju kriterija uvrštenja emitenata na Primarno Slobodno tržište SASE. I u ovom slučaju se implementacija revizije vrši na prvi dan trgovine sa novim sastavom PST-a.

Osnovne elemente sastava, načina izračuna i objave indeksa možete pogledati OVDJE


SASE Islamic Index in cooperation with BBI - SASX-BBI

SASE Islamski indeks – u saradnji sa BBI je benchmark indeks, koji za cilj ima da investitorima i analitičarima omogući ocjenu generalnog kretanja cijena dionica kompanija koje ispunjavaju uslove iz Šerijatske metodologije BBI, te se nalaze na BBI-SASE listi kompanija.

SASX-BBI je:

 • cjenovni indeks (price index)
 • indeks ponderisan prilagođenom tržišnom kapitalizacijom emitenata koji ulaze u sastav indeksa, pri čemu je faktor prilagođavanja (capping factor) 15% od ukupne tržišne kapitalizacije indeksa.

U sastav indeksa mogu biti uključene dionice emitenata koje se nalaze na BBI-SASE listi kompanija, i koji dodatno spadaju u red prvih 25 simbola mjereno po kombinaciji rangova tržišne kapitalizacije i ostvarenog berzanskog prometa u referentnom periodu.

Bazni datum indeksa je 07.10.2016.godine. Bazna vrijednost indeksa, vrijednost na taj dan, je 10.000 indeksnih poena.

Osnovne elemente sastava, načina izračuna i objave indeksa možete pogledati OVDJE

Listu kompanija koje zadovoljavaju poslovne i finansijeke kriterije islamske ekonomije možete pogledati OVDJE

SArajevo Stock EXchange Fundamentals - SASX-FN

„SASX-FN je benchmark indeks Sarajevske berze – burze vrijednosnih papira koji prati kretanje cijena prvih 15 kompanija na tržištu Sarajevske berze mjereno po ostvarenoj dobiti od poslovnih aktivnosti, shodno posljednjem finansijskom izvještaju.
Pri tome se izuzimaju dionice investicionih fondova, banaka, osiguravajućih društava, emitenata u stečaju kao i emitenata čije sjedište nije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovaj indeks nije ograničen samo na jedan tržišni segment; u njegov sastav mogu biti uvršteni kako emitenti sa Kotacije, tako i sa Slobodnog tržišta.

SASX-FN je prvi indeks na SASE gdje se uticaj / težina pojedinog emitenta na ukupno kretanje indeksa (= ponder) ne određuje tržišnom vrijednošću te kompanije (tržišnom kapitalizacijom), nego određenim pokazateljima iz finansijskih izvještaja emitenata (fundamentalnim pokazateljima) - ROE, EPS i Profitne margine. Maksimalno učešće pojedinog emitenta nije ograničeno.

Bazni datum indeksa je 18.08.2017.godine. Bazna vrijednost indeksa je 10.000 indeksnih poena.

Osnovne elemente sastava, načina izračuna i objave indeksa možete pogledati OVDJE


BIFX
-
Datum Aps. promjena % promjena Vrijednost
Simbol Naziv Br. dionica
SASX-10
-
Datum Aps. promjena % promjena Vrijednost
Simbol Naziv Br. dionica
SASX-30
-
Datum Aps. promjena % promjena Vrijednost
Simbol Naziv
SASX-BBI
-
Datum Aps. promjena % promjena Vrijednost
Simbol Naziv Br. dionica

SASE Bilten

Ukoliko želite primati izvještaje ,kursne liste i izvještaje o trgovini putem maila, potrebno je da se pretplatite za SASE Bilten.

Aplikacija FAST

Ukoliko želite da imate pristup trenutnim informacijama sa tržišta postanite korisnik Aplikacije FAST.

Marketing

Na web stranicama Sarajevske berze-burze moguće je oglašavanje postavljanjem oglasnih bannera različitih formata.

Kontakt

 • Adresa: Đoke Mazalića 4/I,  Sarajevo

 • Telefon: (387) 33 251-460

 • Email: contact@sase.ba