Uvjeti upotrebe

Opći Uslovi korištenja Web stranica Sarajevske berze-burze

Web portal www.sase.ba i sve WEB stranice ovog portala vlasništvo su Sarajevske berze-burze d.d. Sarajevo. Kompletni sadržaji na ovim web stranicama, izuzev linkova, uključujući podatke i pokazatelje o trgovini i kretanju na tržištu, fotografije, grafike, tekst, imena i znakove, logotipe i ilustracije, audio i video zapise, te sve ostale materijale sadržane na ovim web stranicama, zaštićeni su propisima prava intelektualne svojine, odnosno autorskim pravom prema bosanskohercegovačkim i međunarodnim propisima, a u vlasništvu su Sarajevske berze-burze d.d. Sarajevo.

Podatke koji su sadržani na ovim web stranicama nije dozvoljeno, ni u cjelini, niti djelimično, na bilo koji način distribuirati, reproducirati, licencirati, mijenjati, kao ni kopirati, umnožavati, kao ni na bilo koji drugi način koristiti u svrhu stvaranja ili uvećavanja prihoda, direktno ili indirektno, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Sarajevske berze-burze dd Sarajevo. Kopiranjem se smatra umnožavanje sadržaja web strane ili nekog njenog dijela, bilo kojim načinom ili sredstvom elektronskim i štampanim medijima bez posebne pisane dozvole SASE.

Zabranjeno je korištenje sadržaja sa stranica Sarajevske berze-burze u bilo kakve ilegalne svrhe, ili svrhe koje štete ugledu ili poslovnim interesima Sarajevske berze-burze, i/ili nanose štetu redovnom korištenju stranica SASE. Zabranjeno je prikazivanje SASE web stranica u okviru i/ili kao dio web stranice korisnika ili trećeg lica, kao i korišćenje njenog sadržaja bez naznake o izvoru ili njihovo prikazivanje na nekoj drugoj web stranici.

AUTORSKA PRAVA

Sadržaj ovih web stranica možete koristiti samo u Vaše lične nekomercijalne svrhe. Neovlaštena izmjena sadržaja, ili njegovo korištenje u bilo koje druge svrhe, predstavlja povredu propisa koji se tiču zaštite autorskih prava, prava industrijske svojine i drugih vlasničkih prava.

Pristup lozinkom zaštićenim i / ili za širu javnost zatvorenim područjima na sajtu, kao i njihova upotreba dozvoljen je samo ovlaštenim korisnicima. Neovlašteni pristup tim oblastima sajta podliježe zakonskoj odgovornosti i stoga može biti kažnjiv.

Služeći se stranicama www.sase.ba, ili bilo kojom drugom stranicom, a kojoj je vlasnik ili glavni operater Sarajevska berza-burza dd, pristajete na ove uslove korištenja. Ukoliko imate rezerve prema ovim uslovima, ili se ne slažete sa ovakvim uslovima korištenja, molimo Vas da ne koristite web-stranice SASE. Sarajevska berza-burza dd. zadržava pravo izmjene ovih Uslova korištenja djelimično, ili u cijelosti, u bilo koje vrijeme bez prethodnog upozoravanja Korisnika. Takve izmjene obavezuju Korisnika te preporučujemo da ovu stranicu često posjećujete kako biste bili blagovremeno i potpuno informisani o njenom sadržaju. Svako Vaše korištenje naše web- stranice nakon objavljivanja izmjenjenih uslova, znači i Vaše prihvatanje tih izmjena.

MEDIJI

Dozvoljeno je slobodno i bez naknade preuzimanje i objavljivanje tekstova sa web stranice SASE “Novosti SASE” uz obavezu navođenja izvora. Sarajevska berza-burza dd se izričito slaže sa fotokopiranjem i korištenjem teksta ili slika dostupnih u dijelu predviđenom za medije i medijske kuće za korištenje u medijske svrhe. Preuzimanje takvih podataka za medije je besplatno, uz obavezu medija da ih koriste isključivo u svrhu informiranja javnosti, te uz obavezno navođenje SASE kao izvora. Svi drugi podaci sa ovih web stranica, koji su dostupni samo pretplaćenim korisnicima ili komercijalizovani na drugi način, uključujući mogućnost dostave i/ili distribucije podataka o real-time trgovanju, se naplaćuju.

PODACI

Korisnik razumije i prihvata da su svi podaci, sadržaj, grafika, tekst, zaštitni znaci, logotipi i svi ostali materijali sadržani na ovim web stranicama zaštićeni propisima prava intelektualne svojine. Sarajevska berza-burza dd nastoji da podaci i informacije koje predstavljaju sadržaj web stranica budu istiniti, precizni i blagovremeni, a da pristup web stranicama bude kontinuiran i neometan, ali to ne može garantovati i ne prihvata nikakvu odgovornost u tom smislu. SASE nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati iz eventualnog prenošenja virusa do čega može doći tokom korišćenja web stranica.

Ovdje sadržani podaci, uključujući i tržišne podatke i pokazatelje, pribavljeni su iz izvora koje smatramo pouzdanima, ali SASE ne tvrdi, niti daje ikakve garancije da su potpuni ili tačni, te ih treba na taj način razumjeti. SASE preko ovih web stranica čini dostupnim javnosti i podatke koje izdavatelji vrijednosnih papira i drugih finansijskih instrumenata dostavljaju Sarajevskoj berzi-burzi dd u skladu sa obavezama objavljivanja i izveštavanja javnosti utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima i aktima SASE. Svi podaci se stavljaju na raspolaganje takvi kakvi jesu, bez ikakve garancije SASE, izričite ili prećutne, bilo kom Korisniku ili trećim licima za njihovu tačnost, blagovremenost, potpunost ili pouzdanost za neku određenu svrhu.

Podaci na ovim web-stranicama su takve prirode da se mijenjaju bez prethodnog upozorenja i mogu postati zastarjeli, te svaki podatak pribavljen putem ovih web stranica treba da verifikujete prije nego što na osnovu njega djelujete. SASE nije odgovorna za bilo kakva potraživanja, gubitke, štetu, trošak ili izdatak bilo koje vrste koji bi proizlazili, direktno ili indirektno, iz korišćenja podataka i informacija sadržanih na ovim web-stranicama. SASE zadržava pravo da modifikuje ili transformiše svoje web stranice, da im ograniči pristup ili da ih stavi van upotrebe.

SASE je preduzela mjere sigurnosti kojima raspoložive podatke štiti od gubitka, zloupotrebe ili neovlašćenog sticanja od strane trećih lica, ali ne može garantovati potpunu sigurnost i zaštitu privatnosti na Internetu, te ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju možete pretrpjeti zbog zloupotrebe, izmjene ili neovlaštenog sticanja podataka koji se prenose putem Interneta.

SASE može na svojim web-stranicama prihvatiti oglašavanje svojih članova, uključenih kompanija i drugih organizacija i privrednih društava. Postojanje takvih oglasa ni u kom slučaju ne znači da SASE na bilo koji način preporučuje oglašivače. SASE putem oglasa nikog ne propagira, preporučuje, niti izdvaja na bilo koji način.

SASE može uz naknadu sačinjavati, dostavljati i objavljivati i druge informacije, izvještaje i analize vezane za promet vrijednosnih papira. Naknada za pristup određenim podacima putem ove web-stranice određena je posebnim tarifnikom ili ugovorena.

LINKOVI

Linkovi prema stranicama trećih lica postoje isključivo radi Vašeg potpunijeg informisanja. SASE nema nadzor nad sadržajem ovih stranica, te se izričito odriče svake odgovornosti, u pogledu tačnosti, vjerodostojnosti, potpunosti i dostupnosti informacija i sadržaja na internet stranicama trećih lica.

Sadržajem trećih strana koristite se na vlastitu odgovornost. SASE ne preuzima nikakvu odgovornost koja bi eventualno mogla nastati pristupom sadržaju trećih strana, njegovim korišćenjem, kao ni za njegovu dostupnost sa ovih web stranica.

Ukoliko niste sa SASE drugačije ugovorili u pisanom obliku, dozvoljeno Vam je da postavite link na stranicu SASE, pod slijedećim uslovima:

(a) link mora voditi na URL adresu http://www.sase.ba, ne na druge stranice unutar web stranica SASE;
(b) izgled, položaj i drugi aspekti linka ne smiju narušavati ili umanjiti poslovni ugled vezan uz kompanije na SASE i njene logotipe i znakove;
(c) izgled, položaj i drugi aspekti linka ne smiju biti takvi da stvaraju netačan utisak da je SASE sa nekim na neki način povezana ili ga sponzoriše;
(d) kada se link aktivira, web stranica SASE mora se ukazati na cijelom ekranu, a ne u okviru ("frame-a") stranice na kojoj se nalazi link, i
(e) SASE zadržava pravo da po jednostranoj volji uskrati pristup svojim web stranicama putem linka.

Web stranice SASE sadrže, isključivo kao pomoć korisnicima, linkove na druge web stranice. Korišćenje takvih linkova ili web stranica je isključivo na odgovornost Korisnika. SASE neće odgovarati za tačnost ili pouzdanost bilo kojih podataka, informacija, mišljenja, savjeta ili izjava koje se nalaze na tim stranicama. Postojanje takvih linkova na SASE web stranicama ne podrazumijeva da SASE prihvata bilo kakvu odgovornost vezanu uz sadržaj ili korištenje tih web stranica.