U okviru Okruglog stola na temu „Islamska ekonomija“, zasebnog događaja na platformi 8-og Sarajevo Biznis Foruma (SBF 2017), Sarajevska berza-burza je predstavila „SASE Islamski indeks – u saradnji sa BBI bankom“, koji je lansiran 10. oktobra prošle godine. Inače, ovo je prvi, i za sada jedini, islamski indeks dionica u ovoj regiji, pa i šire.

O značaju ovog indeksa sa aspekta islamske ekonomije, te o samim kompanijama koje su ušle u njegov sastav, govorio je Ahmed Hodžić, rukovodilac Odjela trgovine i nadzora Sarajevske berze-burze. Nakon što se ukratko osvrnuo na metodologiju, odnosno na sam način i proces kreiranja indeksa, Ahmed Hodžić je naglasio da je najveći dio ovih kriterija, ustvari, u skladu sa kriterijima onih investicija koje se na zapadu zovu Social responsible investment (SRI), a koje čine koncept prilično popularan među osviješćenim investitorima, a koji je u skladu sa ekološkom i humanističkom etikom.

- Sarajevska berza se odlučila na ovaj pionirski posao na ovim prostorima iz više razloga, a jedan od njih je taj što finansije, koje funkcioniraju u skladu sa islamskim principima, bilježe enorman rast u zadnjih nekoliko dekada. Također, potražnja za finansijskim proizvodima usklađenim sa ovim principima je u velikom porastu, istakao je Hodžić, i dodao da je Sarajevska berza željela biti dio svega toga , te kreirati i ponuditi svoje proizvode tom investitorskom univerzumu.

- Želimo privući jedan dio tih investicija i u BiH, nudeći takvim investitorima jasan pregled koje se investicije na SASE mogu smatrati usklađenim sa principima islamske ekonomije, rekao je.

Inače, skraćeni naziv Indeksa je „SASX-BBI“, a čine ga 25 dionica iz grupe/liste dionica, od ukupno 117 dionica/kompanija, za koje se, nakon primijenjenih metodologija (screeninga), može smatrati da posluju u skladu sa islamskim principima. Kompanije koje su ušle u sastav indeksa iz različitih su djelatnosti: telekomunikacije, proizvodnja i distribucija električne energije, farmacija, transport, trgovina, prehrambena industrija, proizvodnja auto-dijelova, ekstrakcija ruda, inžinjering, itd... Neke od tih kompanija su u većinskom državnom vlasništvu, dok su većina njih potpuno privatne kompanije. Sve se smatraju likvidnima, u smislu prometa, te su to kompanije sa značajnim tržišnim kapitalizacijama:

- Ukupna tržišna kapitalizacija indeksa prelazi 1,2 milijarde KM, što je respektabilna vrijednost, a pri tom se misli samo na dio kapitalizacije pojedinih kompanija iz sastava, proporcionalno udjelu u sastavu indeksa, pojasnio je Ahmed Hodžić, i dodao da treba naglasiti da kompanije koje su ušle u sastav indeksa ( i na listu) nisu, naravno, selektirane po tome koje su vjere njihovi vlasnici, odnosno dioničari, te da to uopće nije bitno. Ono što je bitno jeste to da njihovo poslovanje ( i u operativnom i u finansijskom smislu) ne izlazi iz okvira navedenih kriterija. Tako veliki dio ovih kompanija nije ni znao da njihovo poslovanje, ustvari, zadovoljava sve kriterije islamske ekonomije.

- Još je rano govoriti da li je, i u kojoj mjeri, na performanse ovih dionica uticalo njihovo uključivanje u indeks, no možemo se nadati pozitivnom uticaju. Posmatrano sa aktivne poslovne strane ovih kompanija, nadamo se da će činjenica da su te kompanije „označene“ kao one čije su poslovanje i finansije u skladu sa islamskim principima, imati pozitivan efekat kod onih potršača i tržišta koji vode računa o istima, zaključio je Ahmed Hodžić. I na kraju, potrebno je istaći kako Bosna i Hercegovina ima banku koja posluje u skladu sa principima islamske ekonomije, također ima i veliki broj kompanija koje usklađuju svoju proizvodnju i proizvode sa halal principima, te uz tržište kapitala (berzu), koje pruža informacije o usklađenim dionicama/kompanijama, svi zajedno možemo biti značajan partner svima koji žele poslovati u skladu s ovim principima. Stoga smatramo da iz svega toga naša zemlja, ali i naši partneri, mogu imati značajne benifite u više različitih društveno-ekonomskih sfera, i to bez obzira na to da li se radi o potrošačima, proizvođačima, kompanijama, izvoznicima, uvoznicima, domaćim ili stranim investitorima, portfolio ili direktnim stranim investicijama.

Inače, Okrugli stol je u okviru SBF 2017 organizovao „Dubai Exports“, specijalizovana agencija Vlade Dubai-a, u saradnji sa Dubai Islamic Ekonomy Development Center. Okrugli stol je održan u prostorijama Bijele sale Parlamenta Bosne i Hercegovine, a cilj mu je bio predstaviti priliku preoblikovanja tradicionalne rasprave o islamskim finansijama i istražiti potencijal za poboljšanje međunarodnog rasta halal proizvoda i islamske životne ekonomije. Okrugli stol moderirao je dr Ashaf Mahate, glavni ekonomist Dubai Exports-a. Okruglom stolu prisustvovao je veliki broj investitora, poduzetnika i ostalih učesnika.

Foto: