Na današnji dan, prije 15 godina obavljena je prva transakcija na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira. Ukupan promet tog prvog dana trgovine iznosio je 3.099,20 KM i realiziran je u dvije transakcije. Tog utorka, 12. aprila 2002. godine, protrgovano je deset dionica (tadašnjeg) Privatizacijskog investicionog fonda "Big Investiciona grupa" po cijeni od 9,92 KM po dionici, kao i 30 dionica "VGT-Osiguranja" d.d. Visoko, po cijeni od 100,00 KM po dionici.

U proteklih 15 godina na Sarajevskoj berzi zabilježeno je više od 7 milijardi prometa ( do današnjeg dana ukupan promet je 7.192.241.962,31 KM); zaključeno je 614.148 transakcija u kojima je prometovano sa 658.596.015 vrijednosnih papira.

Berza je u proteklih 15 godina imala svoje uspone i padove, kroz koje je nesumnjivo rasla i jačala. Prošla je dug put, od pukog mjesta za promjenu vlasništva nad dionicama upisanim u postupku masovne privatizacije, do finansijskog tržišta. Višestruko je proširila svoje kapacitete, kao i instrumente kojima se trguje. Ostvarila je uspješne saradnje sa najrazvijenijim berzama u regionu, te primjenjujući najbolje prakse, izrasla u jedan od najbitnijih učesnika na domaćem tržištu kapitala. Aktivno učestvujući u edukativnim, profesionalnim i naučnim projektima u oblasti finansijskog i ekonomskog tržišta, te radeći na uvezivanju tržišta, Sarajevska berza je danas ravnopravan učesnik i priznat akter u globalnim tokovima i tržištima.

Višestruko proširujući pravce djelovanja, Sarajevska berza je snažno doprinijela transparentnosti na tržištu, u prilog čemu najjače govori podatak o tome da su u ranom stadiju razvoja tržišta samo najuporniji investitori mogli doći do osnovnih informacija o poslovanju kompanija kojima se trguje na berzi, a da su danas, svi podaci o kompanijama dostupni na jednom mjestu, na web-stranici SASE, na kojoj svaka kompanija u Federaciji BiH ima svoj profil.

Sarajevska berza-burza će i u budućnosti nastojati da, pored svoje primarne funkcije, povezivanja ponude i potražnje za vrijednosnim papirima, bude pokretač pozitivnih promjena na domaćem tržištu kapitala, da aktivno prati i sudjeluje u regionalnim i globalnim pravcima i trendovima, te da na taj način i dalje doprinosi ekonomskom razvoju i prosperitetu naše zemlje.