Objavljeno dana: 31.10.2014

Konferencija pod nazivom “ Regionalnom saradnjom i integracijom do uspješnijeg tržišta” održana je 20.oktobra u Podgorici, u organizaciji Montenegro berze, a okupila je na jednom mjestu  veliki broj predstavnika investicijske javnosti i brojnih eksperata sa regionalnih tržišta kapitala.

MIFID je usvojen od strane Evrospkog Parlamenta 21. aprila 2004. godine i stupila je na snagu 1. novembra 2007. Godine. Ovom Direktivom se regulira uspostavljanje jedinstvenog tržišta i regulatorno uređenje za tzv. investicione usluge, za 31 zemlju ( 28 zemalja članica EU, Island, Norveška i Lihtenšajn).

U cilju implementacije MiFID-a (tzv. MiFID Level 1), od strane Evropske komisije 10. avgusta 2006. godine donijeta su i dva posebna akta, i to u formi posebne Direktive i posebnih Pravila tzv. MIFID Level 2), koji su zvanično objavljeni u septembru 2006. godine.

MiFID 2 (Direktiva o tržištima financijskih instrumenata, Direktiva br. 2014/65, ) i MIFIR (Uredba o tržištima finansijskih instrumenata, Uredba br. 600/2014,) su usvojeni i objavljeni u Službenim novinama EU 12. juna 2014. godine a članice su obavezne da ugrade odredbe Direktive u svoje nacionalne regulative do jula 2016. godine.

Na konferenciji, na temu usklađenosti i izmjene regionalnih propisa, te važnosti usklađivanja regionalnih propisa sa EU regulativom, te o modulima i načinima implementacije EU regulative govorili su: dr Radoje Žugić, ministar finansija u vladi Crne Gore, prof. dr Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore, Đorđe Đurđić, predsjednik odbora direktora Montenegro berze, dr Ibrahim Turhan, predsjednik odbora direktora istanbulske berze, mr Mustafa Baltaci, generalni sekretar Udruženja berzi Evrope i Azije (FEAS), Hannes Takacs, visoki rukovodilac u Sektoru za razvoj tržišta kapitala Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD), Georgi Bylgarski, član odbora direktora i direktor za trgovanje, listing i članstvo Sofijske berze, Andrej Šketa, predsjednik uprave Ljubljanske berze, Ivan Kurtović, izvršni direktor Intercapital dd Zagreb, doc. dr Tarik Kurbegović, direktor Sarajevske berze, dr Duško Knežević, predsjednik Atlas grupe, te mnogi drugi predstavnici finansijskih institucija i banaka zemalja šireg regiona.

Sarajevska berza bila je partner održane Konferencije u Podgorici, ocijenivši ovu temu vrlo značajnom sa aspekta razvoja tržišta kapitala u BiH i regiji, te je tokom trajanja konferencije prezentirala bh. tržište kapitala, odnosno predstavila je najbolje domaće kompanija, te sve tržišne instrumente na domaćoj berzi, između kojih se mogu izdvojiti kompanije sa kotacije i SASX-a 30, te obveznice javnog i privatnog sektora, kao i emisije javne ponude.

Predstavnik Istanbulske berze, koja je pored Sarajevske berze-burze, također bila partner Konferencije, mr. Mustafa Baltaci govorio je tokom prvog panela o razvoju tržišta uz pomoć partnera, te o prednostima takvog modela razvoja, dok je Hannes Takacs iz EBRD-a, iz Londona prezentirao prisutnima potencijalne mjere na strani ponude i potražnje u cilju unaprijeđenja atraktivnosti tržišta. Georgi Bylgarski sa Sofijske berze prezentirao je temu regionalnog povezivanja tržišta kapitala kao modela razvoja.

MiFID se primjenjuje na „investiciona drustva“ (profesionalne posrednike) i uređena tršišta, kao i na kreditne institucije, ukoliko obavljaju djelatnosti utvrđene direktivom. Termin „investiciono drustvo“ odnosi se na sva pravna lica čija je djelatnost ili poslovanje usmjereno na pružanje investicionih usluga trećim licima i/ili obavljanje jedne ili više investicionih aktivnosti, na profesionalnoj osnovi.

Namjera MIFID-a je u osnovi prilično jednostavna: dopustiti finansijskim institucijama u EU da pružaju svoje usluge preko nacionalnih granica, uz istovremeno povećanje transparentnosti i zaštite investitora i za institucionalne i za neinstitucionalne klijente. Omogućiti konkurenciju i među različitim investicijskim društvima i među različitim mjestima trgovanja na cijelom tržištu EU, uz izbjegavanje eventualno negativnih efekata fragmentacije/segmentacije tržišta.

Podržavanje integriteta i sveukupne efikasnosti Evropskog finansijskog sistema u globalnim okvirima.

Drugi panel konferencije protekao je u konstruktivnoj diskusiji oko izmjene regulative na crnogorskom, ali i bh. tržištu kapitala, kao i o pitanjima usklađivanja lokalnih propisa sa EU regulativom, sa posebnim osvrtom na zemlje koje su na putu ka EU i one koje su već u EU (poput Slovenije i Hrvatske). Tako su na početku drugog panela predstavnici ministarstva finansija i Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore prezentirali lokalni Zakon o tržištu kapitala i Zakon o preuzimanju akcionarskih društava, a razmjena mišljenja i iskustava je nastavljena izlaganjima predstavnika Ljubljanske berze, te hrvatskog tržišta kapitala, koji su pojedinačno govorili o iskustvima primjene EU zakonodavstva na slovenačkom tržištu kapitala, odnosno o prilagođavanju poslovanja investicionih društava ( profesionalnih posrednika) u okviru EU.

Predavanje na konferenciji, na temu “Implikacije implementacije EU regulative na regionalna tržišta kapitala” održao je doc. dr Tarik Kurbegović, direktor Sarajevske berze-burze. U svom izlaganju direktor Kurbegović osvrnuo se na neminovnost uvezivanja tržišta kao jednu od osnovnih direktiva na koje se oslanja EU regulativa iz oblasti tržišta kapitala.

Učesnici Konferencije diskutovali su i o perspektivama, o modelima i načinima razvoja tržišta kapitala, te o regionalnom povezivanju tržišta kao modelu razvoja, a susreti predstavnika šire regije Balkana na jednom mjestu iskorišteni su i u smislu uspostave novih, ali i razvijanju bližih, već postojećih međuregijskih saradnji između ovih tržišta kapitala.

Partnerstvo Sarajevske berze- burze  podržali su:

Foto: