Objavljeno dana: 31.10.2014

Na konferenciji „Regionalnom saradnjom do uspješnijeg tržišta“, koja je u organizaciji Montenegro berze održana u Podgorici 20. oktobra ove godine, dr Tarik Kurbegović, direktor Sarajevske berze-burze prezentirao je temu „Implikacije implementacije EU regulative na regionalna tržišta kapitala“.

Ustvrdivši pravni okvir EU tržišta kapitala, koji počiva na Direktivi za tržišta finansijskih instrumenata (MIFID – Markets In Financial Instruments Directive), a čine ga još i Direktiva o prospektu, Direktiva o transparentnosti i Direktiva o zloupotrebi tržišta), dr Tarik Kurbegović je istakao da je MIFID jedan od glavnih dijelova i postignuća proizašlog iz Akcionog plana za finansijske usluge, te da se njime regulira uspostavljanje jedinstvenog tržišta i regulatorno uređenje za tzv. Investicijske usluge. Kako bi se obezbijedila implementacija MIFID-a, donijeta su i dva posebna akta, i to u formi posebne direktive i posebnih pravila koji čine tzv. MIFID level 2.

Ovom regulativom učinjene su tri velike promjene u odnosu na dotadašnje stanje: omogućena je konkurencija među različitim investicijskim društvima i među različitim mjestima trgovanja na cijelom tržištu EU, zatim povećanje trasparentnosti i zaštite investitora i za institucionalne i za neistitucionalne klijente, te uvođenje tzv. „pravila najboljeg izvršenja“ koja podrazumijeva obavezu investicijskih društava da izvršavaju naloge klijenata tamo gdje će ostvariti najbolje uslove.

Kako je jedan od osnovnih ciljeva MIFID-a stvaranje jedinstvenog EU tržišta finansijskih usluga, dr Kurbegović istakao je u svom izlaganju da je pristup razvoju u tom smislu lokalnog, regionalnog i globalnog karaktera:

- Na lokalnom nivou, tržišta kapitala u regiji još nisu zauzela pripadajuće mjesto i ulogu. Primarno tržište kapitala je neaktivno jer mu je uloga prikupljanja kapitala sporedna, a korporativno upravljanje neadekvatno jer je trenutni obim objavljivanja informacija nedovoljan. Regionalni nivo zahtijeva produbljavanje međusobne saradnje regionalnih tržišta, odnosno postizanje povoljnije pozicije u budućoj integraciji sa razijenim i razvijenijim tržištima. Pažnju trebamo usmjeriti na usklađivanje regionalnih regulativa uz pridržavanje EU standarda i smjernica, te na olakšanje prekogranične saradnje u svim dijelovima lanca izvršavanja investicijskih usluga, ocijenio je direktor Kurbegović, dodavši da su na globalnom nivou vrlo bitni strateški partenri i savezi, putem kojih se postiže unaprijeđenje tržita i preuzimanje „know-how“ tehnologija.

Što se tiče same implementacije EU regulative na regionalna tržišta kapitala, dr Kurbegović je kazao da zakonodavstva već i sada u određenoj mjeri prate neka rješenja, odnosno zahtjeve MIFID-a. Međutim, u BiH postoji određena specifičnost:

- Uvođenje EU regulative na području tržišta kapitala u državi Bosni i Hercegovini treba posmatrati u kontekstu ispunjavanja uslova za članstvo u EU, te će u tom smislu država BiH u okviru dinamike približavanja EU morati postepeno usvajati i regulativu EU u ovoj oblasti. Prilikom razmatranja ovog pitanja treba voditi računa i o specifičnosti njenog ustavnog uređenja, rekao je Kurbegović i dodao da u tom smislu, tržište kapitala u BiH prati ustavno uređenje u BiH, koje nije jedinstveno, imajući u vidu da je sa regulatornog aspekta uređeno u okviru entiteta Federacije BiH i Republike Srpske, te Brčko distrikta. Kao što je poznato, u oba entiteta i distriktu Brčko imamo zasebne Zakone o tržištu kapitala/hartija od vrijednosti koji regulišu tržište kapitala u okviru entiteta, te u skladu sa tim imamo odvojene regulatore tržišta kapitala, odnosno Komisija za vrijednosne papire u Federaciji BiH i Komisija za hartije od vrijednosti u RS-u, te Komisija za hartije od vrijednosti Brčko distrikta. Dalje, entitetski su odvojene berze i Registri vrijednosnih papira. Položaj Brčko distrikta je nešto specifičniji, a s obzirom na to da distrikt Brčko  koristi berzansku infrastrukturu na obje berze.  

Ustvrdivši da Zakon o vrijednosnim papirima FBiH nije u cjelini usklađen sa MIFID direktivama Europske unije, dr Kurbegović je istakao  da se može ustvrditi da je MIFID djelimično imao implikacije prilikom izrade ovog zakona, te uvođenja novih standarda na tržištu kapitala u Federaciji BiH, osvrćući se na sadržaj poglavlja u Zakonu koja se odnose na poslove sa vrijednosnim papirima i ovlaštene učesnike na tržištu vrijednosnih papira, te objavljivanje i izvještavanje emitenata vrijednosnih papira, gdje se lako može se povući paralela sa MIFID regulativom.

S obzirom da je EU neminovnost i bliska stvarnost, dr Kurbegović je, na kraju izlaganja, ocijenio da će pristupanje jedinstvenom EU tržištu imati uticaja na sve regionalne berze, samo je pitanje u kojoj mjeri i na koji način, jer postoji i realna „opasnost“ od preusmjeravanja likvidnosti, tj. od premještanja najlikvidnijih vrijednosnih papira na pan-evropske platforme, kao i od mogućnosti da multilateralne platforme „poklope“ cijeli region.

Kao glavnu prepreku brojnih dosadašnjih pokušaja povezivanja lokalnih tržišta, dr Kurbegović vidi različite stepene razvoja tržišta, ali i različitu regulativu:

- Prisutno je deklarativno zalaganje za harmonizaciju i ukidanje barijera, ali uz ljubomorno čuvanje suvereniteta i sopstvenih rješenja. Međutim, inkorporiranjem EU regulative u nacionalna zakonodavstva osnovna prepreka za uvezivanje tržišta i uklanjanje barijera nestaje. Tek tada, povezivanje postaje moguće u punom kapacitetu – istakao je dr Kurbegović.

Tema je ocijenjena vrlo značajnom na putu daljeg razvoja tržišta kapitala u regiji, te je izazvala zanimanje svih prisutnih, pokrenuvši konstruktivnu diskusiju i razmjenu mišljenja.  

Partnerstvo Sarajevske berze- burze  podržali su:

Foto: