Objavljeno dana: 24.05.2013

Prva regionalna konferencija pod nazivom "Tržište kapitala u funkciji razvoja", koju je organizirala Sarajevska berza u saradnji sa Banjalučkom i Montenegro berzom održana je danas, 24.05. u Poslovnom centru UNITIC u Sarajevu.

Konferenciju su uvodnim izlaganjima otvorili direktori Sarajevske berze-burze, dr. Tarik Kurbegović, Banjalučke berze Milan Božić i Montenegro berze Gojko Maksimović.

Do sada, naše tri berze organizirale su pojedinačne konferencije, a od sada krećemo sa regionalnim konferencijama u svrhu aktivnijeg privlačenja domaćih i stranih investitora, te jače promocije lokalnih tržišta kapitala. Ovom konferencijom želimo ukazati na neiskorištenost tržišta kapitala i njegovih potencijala u sveukupnom finansijskom sistemu, rekao je direktor Kurbegović.

Milan Božić naglasio je da će Banjalučka berza pružiti svu potporu ovom zajedničkom naporu, ted a su za njih sada prioriteti projekti i modeli koji se rade ili planiraju raditi sa Sarajevskom i Montenegro berzom.

Direktor Montenegro berze, Gojko Maksimović, naglasio je kako se nada da će tržište kapitala u narednom periodu dobiti veću ulogu u cjelokupnom ekonomskom sistemu.

Svjesni smo da veličina, likvidnost i atraktivnost tržišta utiču na odluku kompanija da prisupe tržištu kapitala i zato se nadamo da će regionalno povezivanje dovesti do razvoja tržišta kapitala i cjelokupnog ekonomskog razvoja u regiji", rekao je Maksimović.

Mnogobrojni učesnici FEAS-ovih sastanaka, koji su održani dan ranije u Sarajevu, odlučili su ostati na Prvoj regionalnoj konferenciji i pridružiti se radu ove konferencije. Stoga se učesnicima obratio i Ibrahim M. Turkhan, generalni direktor Istanbulske berze, koji je istakao da se berze i tržišta kapitala suočavaju sa brojim izazovima.

Želim naglasiti važnost regionalnog povezivanja i saradnje među tržištima kapitala, ali i među regulatornim tijelima koja trebaju podržavati takve oblike zajedničkog djelovanja. Širom svijeta regulatori na tržištu kapitala poduzimaju ozbiljne mjere na usklađivanju propisa i brisanju razlika između lokalnih propisa. Vi ovdje imate jednu veliku prednost, a to je da govorite jezikom kojim se razumijete međusobno, imate ista tehnološka rješenja i iste ili slične module trgovanja. Stoga vi već imate ispunjen veliki preduvjet za povezivanje lokalnih tržišta putem jedne platforme za trgovanje – istakao je Turhan.

Tokom prvog panela Konferencije, guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić, te predstavnici entitetskih ministarstava finansija, Samir Bakić ispred MF FBiH i Jelena Radak ispred MF RS, kao i predstavnica Ministarstva finansija Crne Gore Aleksandra Popović, predstavili su makroekonomski ambijent u BiH i Crnoj Gori.

Drugi panel Konferencije bio je posvećen korporativnom upravljanju, infrastrukturnim obveznicama, finansiranju dijela koridora 5C putem tržišta kapitala, te o ulozi države u afirmaciji tržišta kapitala.

Na prvoj regionalnog konferenciji bilo je gotovo 300 učesnika, a konferencija je okupila i brojne međunarodne eksperte sa područja tržišta kapitala. Konferenciji su prisustvovali učesnici iz 20- tak zemalja. Osim zemalja regiona, brojni su bili i stručnjaci iz drugih zemalja: Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bugarske, Turske, Egipta, Omana, Kazahstana, Pakistana, Makedonije, Crne Gore, Palestine, Irana i drugih.

Foto: