Objavljeno dana: 26.12.2014

Danas je, u službenim prostorijama Sarajevske berze, potpisan Sporazum o naučnoj i stručnoj saradnji između Sarajevske berze i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Tokom sastanka, koji je prethodio potpisivanju ovog sporazuma, članovi uprave Sarajevske berze na čelu sa direktorom Tarikom Kurbegovićem, razgovarali su o različitim aspektima međusobne saradnje sa dr.sc. Safetom Kozarevićem, dekanom Ekonomskog fakulteta u Tuzli, i njegovim saradnicima.

Kako je istaknuto, Ekonomski fakultet u Tuzli pokrenuo je projekat čiji je jedan od ciljeva osposobiti i „laboratorij“ za tržište kapitala, a čija je namjera osigurati pristup realnom trgovanju na berzi kako bi studenti imali mogućnost sagledati proces trgovanja na berzi u realnom vremenu. Voditeljica projekta je Meldina Kokorovic Jukan, docent na tuzlanskom Ekonomskom fakultetu.

Potpisani sporazum o naučnoj i stručnoj saradnji podrazumijeva, između ostalog, uzajamno pružanje naučnih, stručnih, poslovnih, praktičnih i organizacionih usluga, a u svrhu poboljšanja teorijskog znanja i praktičnog usavršavanja i pripreme studenata za ulazak u finansijsku profesiju, te poboljšanju opšte finansijske pismenosti učesnika na tržištu kapitala, posebno berzanskih posrednika i investicionih savjetnika. Oblici saradnje bit će i organizacije seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija i edukativnih programa, kao i drugi vidovi od općeg obrazovnog interesa.

- Ono što je odmah dogovoreno jeste da će Sarajevska berza, sa svojim resursima, biti support nastavnom predmetu „Berza i berzansko poslovanje“ Ekonomskog fakulteta u Tuzli, u okviru koje ćemo fakultetu dati besplatno na korištenje SASE observersku stanicu (OBS) za praćenje trgovanja u realnom vremenu. Također, u narednom periodu omogućit ćemo studentima ovog fakulteta posjetu Sarajevskoj berzi, te održati, kao gosti – predavači, prezentacije o berzanskom trgovanju u okviru pomenutog predmeta, precizirao je direktor Kurbegović.

Inače, saradnju visokoškolskih ustanova i kompanija iz privrede smatramo jednom od osnova obrazovanja kvalitetnog i stručno osposobljenog kadra u razvijenim državama, te Sarajevska berza podržava sve aktivnosti ka uvođenju ove prakse u domaći privredni ambijent. Zadovoljstvo nam je uspostaviti i proširiti saradnju sa svim Univerzitetima u Bosni i Hercegovini, sa ciljem davanja našeg doprinosa u još kvalitetnijem obrazovanju studenata i razvoju naše države. Saradnja sa Ekonomskim fakultetom u Tuzli je još jedan korak u tom pravcu, a podsjećanja radi, Sarajevska berza je u proteklom periodu ostvarila niz stalnih ili povremenih saradnji sa javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama sa područja Federacije.

Foto:

S desna na lijevo: dr.sc.Meldina Kokorović Jukan, docent Ekonomskog fakulteta u Tuzli, dr.sc. Safet Kozarević, dekan Ekonomskog fakulteta u Tuzli, dr Tarik Kurbegović, direktor Sarajevske berze, Almir Mirica, izvršni direktor Sarajevske berze, Tahir Taslaman, izvršni direktor Sarajevske berze

Potpisivanje sporazuma o naučnoj i stručnoj saradnji

Kurbegović i Kozarević: Saradnjom do kvalitetnijeg obrazovanja studenata