Objavljeno dana: 23.12.2014

U okviru zvanične posjete delegacije Istanbulske berze Sarajevskoj berzi danas je upriličen susret predstavnika ove dvije berze sa predstavnicima „Energoinvesta“, jedne od kompanija sa index-a SASX-10.

Tokom razgovora, dr Tarik Kurbegović, direktor Sarajevske berze i Adnan Serhat Gorgun, direktor sektora za listing, marketing i prodaju Istanbulske berze, predstavii su okvire međusobne strateške saradnje, te efekte te saradnje na kompanije sa domaćeg tržišta kapitala mr Enesu Čengiću, direktoru Energoinvesta i njegovim saradnicima.

Na ovom, vrlo konstruktivnom sastanku, diskutovane su mogućnosti dualnog listinga dionica Energoinvesta na berzi u Istanbulu, pored već postojećeg listinga na Sarajevskoj berzi. U tom kontekstu je posebno naglašen potencijalno pozitivan efekat na likvidnost ovih dionica na oba tržišta.

Također se razgovaralo i o mogućnosti izdavanja korporativnih obveznica Energoinvesta putem turskog tržišta kapitala, a akcenat je stavljen i na Istanbulsku berzu u ulozi posrednika pri uspostavljanju i dogovaranju novih oblika saradnje između Energoinvesta i turskih kompanija srodnog profila.

Posjeta predstavnika Sarajevske i Istanbulske berze “Energoinvestu” jedan je od bitnih koraka strateškog partnerstva dviju berzi u nastojanju prevazilaženja nedostataka domaćeg tržišta kapitala. Putem saradnje sa Istanbulskom berzom, Sarajevska berza će i dalje nastojati emitentima i investitorima ponuditi novitete kakvi nisu prisutni na regionalnim tržištima kapitala, približiti domaće tržište modernim i razvijenim tržištima kakvo je Istanbulska berza, te na taj način doprinijeti sveukupnom razvoju domaće privrede.