Objavljeno dana: 04.04.2014

Tokom Investicijske konferencije (Investment Conference – Road Show), koja se danas održala u Velikoj Britaniji, u finansijskom centru Londona, u zgradi HSBC banke, bosanskohercegovačko tržište kapitala predstavio je stranim investitorima dr. Tarik Kurbegović, direktor Sarajevske berze.

Direktor Kurbegović je tokom prezentacije upoznao strane investitore sa mogućnostima ulaganja i investiranja u tržište Federacije BiH, te sa sigurnošću takvog investiranja i uređenosti domaćeg tržišta kapitala.

Tržište kapitala RS-a je, kroz svoje izlaganje predstavio Milan Božić, direktor Banjalučke berze.

Inače, tokom ovog jednodnevnog susreta investitori su upoznati i sa stanjem na tržištima kapitala Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Bugarske. Investicijska konferencija održana je pod pokroviteljstvom FEAS-a (Federation of Euro-Azian Stocks) i Istanbulske berze.