en-USbs-Latn-BA
Odaberite simbol za pregled emitenta

Observerska stanica SASE

Trading Observer Desktop (Observerska stanica - OBS) je aplikacija Sarajevske berze-burze koja Vam putem interneta omogućava uvid u stanje i trgovanje na tržištu Sarajevske berze u realnom vremenu.

Putem OBS-a pratite trgovanje na sličan način kao i Vaš broker.

Imajte uvid u kupoprodajne naloge na tržištu i sve sklopljene poslove u realnom vremenu.

OBS Vam na brz, jednostavan, pregledan način omogućava da:

 • vidite dubinu tržišta za SVE VRIJEDNOSNE PAPIRE kojima se trguje na SASE, odnosno da u realnom vremenu pratite količine i cijene prvih 10 prodajnih i kupovnih naloga na Tržištu
 • vidite da li i u kojoj količini i po kojoj cijeni postoje nalozi sa specijalnim uslovima izvršenja
 • vidite sklopljene poslovu u trenutku kada se oni dese sa postignutom cijenom i količinom
 • imate pojedinačan i/ili zbirni pregled trgovanja u realnom vremenu
 • imate grafički prikaz kretanja cijena i prometa odabranih dionica u odabranom periodu te upoređujete sa kretanjem i performansama indeksa Sarajevske berze
 • imate grafički prikaz kretanja odabranog indeksa sa performansama, sastavom te izmjenama sastava indeksa
 • kreirate i pratite vrijednosti svog portfelja, sa prikazom ostvarenih prinosa
 • prilagodite nivo i vrste informacija trenutnim potrebama otvaranjem 2 ili više prozora sa različitim informacijama

Koristite OBS – imajte informacije na vrijeme

U galeriji desno možete vidjeti kako izgleda interfejs, te neke od nabrojanih funkcionalnosti.

Ukoliko želite koristiti OBS Stanicu SASE popunite prijavu ispod.

Upišite Vaše Ime
Upišite Vaše Prezime
Upišite naziv Kompanije
Upišite Adresu
Upišite naziv Grada
Upišite naziv Države
Upišite Vaš E-mail
Upišite Vaš broj mobilnog telefona
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below

Kada izvršite elektronsku prijavu za korištenje Observerske stanice potrebno je da uplatite naknadu za korištenje.

Naknadu za korištenje Observerske stanice uplaćujete zavisno od opcije korištenja koju ste izabrali.

Ukoliko ste odabrali mjesečno korištenje Observerske stanice potrebno je da uplatite 140,00 KM za svaki mjesec korištenja. 
Ukoliko ste odabrali vremensko korištenje Observerske stanice potrebno je da uplatite 3,00 KM za svaki sat korištenja.
Ukoliko ste odabrali godišnje korištenje Observerske stanice potrebno je da uplatite 1.512,00 KM za godinu dana korištenja. 

Uplata naknade za korištenje observerske stanice se vrši unaprijed.

Račun Sarajevske berze-burze d.d. Sarajevo na koji je potrebno uplatiti naknadu za korištenje je:

3060310000400516 kod Addiko Bank d.d. Sarajevo

svrha doznake:SASE OBS


Popunjenu uplatnicu molimo faksirajte Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira na faks br. +387 33 559 460 ili skeniranu popunjenu uplatnicu pošaljite na e-mail: contact@sase.ba  
Nakon prijema uplate na e-mail naveden u elektronskoj prijavi ćemo Vam poslati poslati korisnčko ime i lozinku putem kojih se možete konektovati na SASE OBS.

Napomena:

Korisnicima usluga Observerske stanice koji uplate naknadu za korištenje iste za godinu dana, odobrava se popust u visini 10% od utvrđene cijene (godišnja cijena sa popustom je 1.512,00 KM).

SASE Bilten

Ukoliko želite primati izvještaje ,kursne liste i izvještaje o trgovini putem maila, potrebno je da se pretplatite za SASE Bilten.

Aplikacija FAST

Ukoliko želite da imate pristup trenutnim informacijama sa tržišta postanite korisnik Aplikacije FAST.

Marketing

Na web stranicama Sarajevske berze-burze moguće je oglašavanje postavljanjem oglasnih bannera različitih formata.

Kontakt

 • Adresa: Đoke Mazalića 4/I,  Sarajevo

 • Telefon: (387) 33 251-460

 • Email: contact@sase.ba