U okviru redovnih edukacijskih aktivnosti, danas su Sarajevsku berzu-burzu posjetili studenti druge godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara. Tokom posjete, koja je dio kontinuirane saradnje između ove dvije institucije, upriličena je prezentacija o načinu rada i fukcionisanja berzanskog tržišta. Studenti su imali priliku upoznati se sa osnovnim informacijama o Sarajevskoj berzi, ulozi berze u ekonomiji, važnosti finansijskog tržišta, ali i sa konkretnim načinima kupovine i prodaje vrijednosnih papira putem berzanskog sistema trgovanja.

Studentima iz Mostara prezentaciju je izložio Ahmed Hodžić. rukovodilac Odjela trgovine i nadzora Sarajevske berze-burze. Tokom izlaganja, g. Hodžić je upoznao studente sa stručnim zanimanjima, vezanim za tržište kapitala, kao što su ovlašteni broker i ovlašteni investicijski savjetnik na tržištu vrijednosnih papira. Također im je pojasnio berzu kao centralno mjesto povezivanja ponude i potražnje za vrijednosnim papirima.

Naravno, studenti, koji su u posjet Sarajevskoj berzi stigli u pratnji dva profesora, doc dr Armine Hubana i doc dr Gorana Ćurića, imali su mnogobrojna pitanja u vezi berzanskog trgovanja i lokalnog tržišta kapitala. Također, razgovarano je i novim trendovima na svjetskim tržištima, te o mogućnostima i perspektivama takvih tržišnih instrumenata na lokalnom tržištu. Cilj današnje edukacije bio je predstaviti berzu ovim mladim ljudima „očima brokera“, odnosno približiti im teoriju i praksu tržišt kapitala.
Sarajevskoj berzi je izrazito zadovoljstvo današnje dinamično i kreativno druženje sa ovim mladim ljudima, te činjenica da su im na ovaj način pružene direktne informacije o svemu onome što su htjeli znati o berzi i trgovanju vrijednosnim papirima.

Inače, Sarajevska berza-burza već dugi niz godina sarađuje sa univerzitetima, organizirajući workshop-ove, prezentacije, predavanja i druge edukativne aktivnosti, koje studentima pomažu u boljem razumijevanju tržišta kapitala i rada berze. Kroz ove saradnje studentima se približava finansijsko tržište i aktivnosti Sarajevske berze. Na taj način, SASE, kao društveno odgovorna kompanija i institucija od javnog interesa, daje svoj doprinos u edukaciji, obrazovanju i stručnom usmjeravanju i usavršavanju mladih ljudi, budućih visokoobrazovanih kadrova u BiH.

Foto: