Studenti druge godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara danas su posjetili Sarajevsku berzu-burzu u okviru redovnih edukacijskih aktivnosti i kontinuirane saradnje između ove dvije institucije. Tokom posjete, upriličena je prezentacija o načinu rada i fukcionisanja berzanskog tržišta, kroz koju su studenti imali priliku upoznati se sa osnovnim informacijama o Sarajevskoj berzi, ulozi berze u ekonomiji, važnosti finansijskog tržišta, ali i sa konkretnim načinima kupovine i prodaje vrijednosnih papira putem berzanskog sistema trgovanja.

Studenti iz Mostara su danas upoznali berzu i kao centralno mjesto povezivanja ponude i potražnje za vrijednosnim papirima, a imali su priliku vidjeti berzu „očima brokera“, odnosno sistem trgovanja i način na koji brokeri unose i izvršavaju naloge svojih klijenata u taj sistem, odnosno na berzu.

Naravno, studenti, koji su u posjet Sarajevskoj berzi stigli u pratnji dva profesora, doc dr Armine Hubana i doc dr Gorana Ćurića, imali su mnogobrojna pitanja u vezi berzanskog trgovanja i lokalnog tržišta kapitala. Također, razgovarano je i o navikama štednje, te razlozima i načinima ulaganja u vrijednosne papire, gdje su upravo mlade generacije te koje trebaju sutra biti nosioci kulture investiranja na lokalnom tržištu kapitala, ali i šire.

Sarajevskoj berzi je izrazito zadovoljstvo današnje dinamično i kreativno druženje sa ovim mladim ljudima, te činjenica da su im na ovaj način pružene direktne informacije o svemu onome što su htjeli znati o berzi i trgovanju vrijednosnim papirima.

Inače, Sarajevska berza-burza već dugi niz godina sarađuje sa univerzitetima, organizirajući workshop-ove, prezentacije, predavanja i druge edukativne aktivnosti, koje studentima pomažu u boljem razumijevanju tržišta kapitala i rada berze. Kroz ove saradnje studentima se približava finansijsko tržište i aktivnosti Sarajevske berze. Na taj način, SASE, kao društveno odgovorna kompanija i institucija od javnog interesa, daje svoj doprinos u edukaciji, obrazovanju i stručnom usmjeravanju i usavršavanju mladih ljudi, budućih visokoobrazovanih kadrova u BiH.

Foto:

Objavljeno: 24.05.2017.