en-USbs-Latn-BA
Odaberite simbol za pregled emitenta

Tercijarno slobodno tržište

Na Tercijarnom slobodnom tržištu se nalaze emitenti koji imaju status otvorenih dioničkih društava, a ne objavljuju redovno svoje periodične finansijske izvještaje. Pošto je Berza po Zakonu o tržištu vrijednosnih papira FBiH dužna da obezbjedi trgovanje otvorenim dioničkim društvima na svom tržištu, formiran je ovaj sub-segment slobodnog tržišta.

Uvrštenje na TST se vrši na osnovu postojanja minimalno dva naloga - jednog za kupovinu, a drugog za prodaju datih vrijednosnih papira, i to sa uslovima koji obezbjeđuju izvršenje barem jedne transakcije. Ukoliko član Berze koji podnosi zahtjev za uvrštenje ovog društva ima nalog kupca i prodavca, vrijednosni papir se uvrštava na Tercijarno Slobodno tržište. Ukoliko član Berze nema drugi nalog, Berza nakon prijema ovog zahtjeva ne uvrštava vrijednosni papir, nego na svojoj web-stranici objavljuje postojanje interesa za uvrštenje tog simbola.

Ukoliko emitenti učine dostupnim javnosti informacije o svom poslovanju bit će prebačeni na Sekundarno slobodno tržište. Ukoliko to ne učine u roku od šest mjeseci bit će delistirani sa tržišta. Također, emitenti sa SST koji ne ispunjavaju taj uslov bit će prebačeni na TST.

Trguje se aukcijskim načinom trgovine, sa jednom dnevnom aukcijom (12:00). Cijena dionica koje su uvrštene na ovaj subsegment ne može odstupati više od 5% od posljednjeg zvaničnog službenog kursa. stečaja.

Emitenti koji se uvrštavaju na Slobodno tržište inicijalno se uvrštavaju na ovaj podsegment Slobodnog tržišta, osim otvorenih dioničkih društava čije poslovanje nije transparentno. Vrijednosni papiri tih emitenata se uvrštavaju na Tercijarno slobodno tržište sa kojeg se mogu prebaciti na SST u slučaju da svoje finansijske izvještaje učine dostupnim. Također, emitenti sa SST koji ne ispunjavaju te obaveze će biti prebačeni na TST.

Trguje se aukcijskim načinom trgovine, sa dvije dnevne aukcije (11:00 i 13:00). Cijena dionica emitenta koji su uvršteni na Sekundarno slobodno tržište ne može odstupati više od +30% / -20% od zvaničnog kursa prethodnog dana.

SASE Bilten

Ukoliko želite primati izvještaje ,kursne liste i izvještaje o trgovini putem maila, potrebno je da se pretplatite za SASE Bilten.

SASE OBS

Ukoliko želite da imate pristup trenutnim informacijama sa tržišta postanite korisnik Trading Observer Desktop aplikacije.

Marketing

Na web stranicama Sarajevske berze-burze moguće je oglašavanje postavljanjem oglasnih bannera različitih formata.

Kontakt

  • Adresa: Đoke Mazalića 4/I,  Sarajevo

  • Telefon: (387) 33 251-460

  • Email: contact@sase.ba