en-USbs-Latn-BA
Odaberite simbol za pregled emitenta

Sekundarno slobodno tržište

Na Sekundarnom slobodnom tržištu se nalaze emitenti koji nisu uvršteni na Kotaciju SASE, i koji ne ispunjavaju uslove za uvrštenje na Primarno slobodno tržište niti se nalaze u postupku stečaja.

Emitenti koji se uvrštavaju na Slobodno tržište inicijalno se uvrštavaju na ovaj podsegment Slobodnog tržišta, osim otvorenih dioničkih društava čije poslovanje nije transparentno. Vrijednosni papiri tih emitenata se uvrštavaju na Tercijarno slobodno tržište sa kojeg se mogu prebaciti na SST u slučaju da svoje finansijske izvještaje učine dostupnim. Također, emitenti sa SST koji ne ispunjavaju te obaveze će biti prebačeni na TST.

Trguje se aukcijskim načinom trgovine, sa dvije dnevne aukcije (11:00 i 13:00). Cijena dionica emitenta koji su uvršteni na Sekundarno slobodno tržište ne može odstupati više od +30% / -20% od zvaničnog kursa prethodnog dana.

SASE Bilten

Ukoliko želite primati izvještaje ,kursne liste i izvještaje o trgovini putem maila, potrebno je da se pretplatite za SASE Bilten.

SASE OBS

Ukoliko želite da imate pristup trenutnim informacijama sa tržišta postanite korisnik Trading Observer Desktop aplikacije.

Marketing

Na web stranicama Sarajevske berze-burze moguće je oglašavanje postavljanjem oglasnih bannera različitih formata.

Kontakt

  • Adresa: Đoke Mazalića 4/I,  Sarajevo

  • Telefon: (387) 33 251-460

  • Email: contact@sase.ba