en-USbs-Latn-BA
Odaberite simbol za pregled emitenta

Primarno slobodno tržište

Primarno slobodno tržište obuhvata 30 najlikvidnijih emitenata koji nisu uvršteni na Kotaciju, a koji istovremeno ispunjavaju svoje obaveze izvještavanja u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenata vrijednosnih papira (Sl.Novine FBiH 32/07).

Dionicama emitenata uvrštenih na Primarno slobodno tržište trguje se po MFTS algoritmu.

SASE vrši reviziju simbola za Primarno slobodno tržište svakih šest mjeseci, tako da likvidniji emitenti sa SST imaju šansu da se nađu na PST.

Cijena dionica emitenta koji su uvršteni na PST ne može odstupati više od +15/-10% od zvaničnog kursa prethodnog dana.

SASE Bilten

Ukoliko želite primati izvještaje ,kursne liste i izvještaje o trgovini putem maila, potrebno je da se pretplatite za SASE Bilten.

SASE OBS

Ukoliko želite da imate pristup trenutnim informacijama sa tržišta postanite korisnik Trading Observer Desktop aplikacije.

Marketing

Na web stranicama Sarajevske berze-burze moguće je oglašavanje postavljanjem oglasnih bannera različitih formata.

Kontakt

  • Adresa: Đoke Mazalića 4/I,  Sarajevo

  • Telefon: (387) 33 251-460

  • Email: contact@sase.ba