en-USbs-Latn-BA
Odaberite simbol za pregled emitenta

Kotacija kompanija

Kotacija je segment tržišta gdje se trguje našim «blue-chips», tj. najkvalitetnijim domaćim preduzećima. Da bi jedno društvo bilo primljeno u kotaciju mora ispunjavati, pored opštih uslova i slijedeće kriterije:

 •  Veličina kapitala (Ukupni kapital po zadnjem bilansu stanja: osnovni kapital, uplaćeni višak, rezerve, prenesena čista dobit ili gubitak prethodnih godina, revalorizacijska popravka kapitala, nepodijeljena čista dobit ili gubitak poslovne godine): 4.000.000 KM.
 •  Veličina klase dionica: min. 2.000.000 KM (knjigovodstvena vrijednost pri prvom listingu; tržišna ukoliko se dionicama vec trgovalo na drugom segmentu)
 •  Najmanje 25% klase dionica u javnoj emisiji
 •  Klasa dionica mora imati najmanje 150 vlasnika

O uvrštenju emitenta na Kotaciju odlučuje Odbor za prijem vrijednosnih papira u Kotaciju. Nakon što je emitent primljen na Kotaciju, Berzu i javnost redovno mora obavještavati o svim događajima koji utiču na njegovo poslovanje. Emitent uvršten na kotaciju je također je obavezan Berzi dostavljati  kvartalne, polugodišnje i godišnje finansijske izvještaje. Njegovo poslovanje treba da bude što transparentnije, kako bi potencijalni investitor mogao procjeniti da li ulaganje u ovog emitenta obećava povećani povrat uloženih sredstava. Ozbiljan investitor sigurno neće investirati u društvo čije je poslovanje za njega «black box».

 • Šta društvo koje je na kotaciji ima od toga?
 • Šta je motivacija društvu da javno prikazuje svoje poslovne rezultate, kada se te informacije kod nas često čuvaju kao «vojna tajna»?

Kotiranje na Berzi nije samo prestiž, nego uključuje i mnoge druge pogodnosti za emitenta. Ukoliko je poslovanje emitenta transparetno i uspješno, ukoliko investitori imaju povjerenje u menadžment tog društva, emitent može kroz emisiju novih dionica finansirati svoje projekte. Ovaj način pribavljanja svježeg kapitala na Zapadu se mnogo intenzivnije koristi, iako je razlika izmedu troškova kapitala kod emisije dionica i uzimanja kredita kod komercijalnih banaka tamo mnogo manja nego kod nas. Kada se pogledaju kamatne stope kod naših banaka, postavlja se pitanje zašto se dionička društva kod nas ne finansiraju na ovaj način? Prvi korak prema tome je svakako prijem u kotaciju na Berzi. Neki inostrani fondovi ograničavaju investiranje u kompanije koji nisu na Official Marketu/Kotaciji.Daljnja pogodnost za emitenta koji je listiran na kotaciji je i smanjena mogućnost manipulacija cijenom dionica.Naime, ukoliko je vrijednosni papir na kotaciji, nije moguće sklapanje poslova po cijenama koji odstupaju više od +10/-5% u odnosu na posljednji službeni kurs.

Emitenti uvršteni na Kotaciju kompanija su:

 • BSNLR Bosnalijek d.d. Sarajevo
 • SRPVRK1 Sarajevska pivara d.d. Sarajevo
Kompanije na kotaciji
 • BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo
 • SRPVRK1 - Sarajevska pivara d.d. Sarajevo
Uslovi za kotaciju
 • Veličina kapitala 4.000.000,00 KM
 • Veličina klase dionica
 • Najmanje 25% klase u javnoj emisiji
 • Klasa dionica najmanje 150 vlasnika

SASE Bilten

Ukoliko želite primati izvještaje ,kursne liste i izvještaje o trgovini putem maila, potrebno je da se pretplatite za SASE Bilten.

SASE OBS

Ukoliko želite da imate pristup trenutnim informacijama sa tržišta postanite korisnik Trading Observer Desktop aplikacije.

Marketing

Na web stranicama Sarajevske berze-burze moguće je oglašavanje postavljanjem oglasnih bannera različitih formata.

Kontakt

 • Adresa: Đoke Mazalića 4/I,  Sarajevo

 • Telefon: (387) 33 251-460

 • Email: contact@sase.ba